Velkommen

Bålhytten

Endrup Naturpark er et nyt rekreativt område, hvor der både er mulighed for at være aktiv og for at nyde fred og ro.

Fra dambrug til rekreativt område

Dambruget har siden 1950 optaget arealet midt i byen mellem Bygaden og Hovedvej A1. Lokale ildsjæle, EU-Life snæbelprojektet, Bramming kommune og lokale lystfiskere gør en forskel. I 2005 bevilges 120 millioner kr. til naturprojekt for snæblen. Snæblen er en fisk, der lever sit voksenliv ude i Vadehavet, og svømmer op i vandløbene for at gyde. Sneum Å var ikke med i de vandløb, der var udpeget til at indgå i EU-Life projektet. Lokale vandløbsinteresserede henvender sig i 2004 til politikere i den daværende Bramming kommune. Herefter er flere politikere opmærksomme på det natur- og fiskemæssige potentiale, der er i at få fjernet spærringer i Sneum og Holsted Å. Den lokale sportsfiskerforening fra Esbjerg, Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, bevilgede 100.000 kr. til opkøb af Endrup Mølle Dambrug. Efter denne bevilling gik lokalpolitikere for alvor ind i projektet og bevilgede hvad der svarer til 750.000 takket være en stor indsats af byrådspolitikerne Jørn Boesen Andersen og Kaj Emil Komann Mejer – hermed var Sneum Å med i Snæbelprojektet og dambruget kunne udfases. Lokalrådet har sammen med lokale ildsjæle i de efterfølgende 10 år arbejdet, for at sikre at dambrugsarealet fik shelters, ny flot bro, stier, bålhytte samt toilet/udstillingsbygning.

Bålhytten

DambrugLuftfotoØnsker du at booke grillhytten
KLIK HER

 

SE FOTOS FRA INDVIELSEN
KLIK HER

Se TV Syds indslag fra indvielsen
KLIK HER