Lystfiskeri

fly fishing rod in hand.

Lystfiskeri efter laks og havørred i Sneum Å
Sneum Å afvander et område på 510 km2 og er et fantastisk vandsystem. Hovedløbet er Sneum å, der løber gennem Endrup, og det største tilløb er Holsted Å. Systemet er kendetegnet ved naturligt slyngede strækninger, og der er mange mindre tilløb. Man kan mod betaling fiske fra Hovedvej A1 syd for Endrup til åens udløb i Vadehavet.
Lystfiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober. Der fiskes efter havørred, bækørred og laks. Der kan også fanges gedde og aborre. Fiskeretten tilhører den lodsejer, som ejer jorden ned til åen. Fiskeretten i Sneum Å er samlet lejet ud til Sydvestjydsk Sportsfiskerforening i Esbjerg, der sælger fiskekort se: www.sydvestjydsk.dk Hvis du vil fiske i åen, og er mellem 18 år og 65 år skal du også have et lystfisketegn se: www.fisketegn.dk Indtægter fra statens lystfisketegn bruges blandt andet til at forbedre vandløb og udsætning af flere fisk.
Lystfiskeriet i Sneum Å startede i slutningen af 1800 tallet, hvor udenlandske lystfiskere ikke var et usædvanligt syn. I begyndelsen af 1900-tallet forekom stadig en fin laksebestand i Sneum Å. Laksegårde fandtes også, hvor laks var en vigtig del af gårdens indtjening. I forbindelse med etablering af åens mange opstemninger forsvandt laksen og den specielle sneumlaks uddøde. I 2004 kom Den Nationale Laksehandlingsplan, hvor forskellige tiltag skulle forbedre forholdene for laksen. De største positive effekter for ørred og laksebestanden, har været indsat for snæbel og miljømilliard indsatsen i 2006. Ved disse projekter blev mange spærrende opstemninger fjernet ved opkøb af dambrug og fjernelse af stemmeværkerne.

Laksen er tilbage
Der er igen laks i Sneum Å, men der er stadig udfordringer, inden vi kan udnytte det store potentiale, der vil skabe tilstrømning af lystfiskere fra nær og fjern. Der mangler de tidligere store gydebanker, som er gravet op for at sikre landbruget en bedre afvanding.
Skal vi udnytte lystfiskerturismen, skal udledningen af okker begrænses, da den slår fiskeynglen ihjel. En udledning der primært skyldes landbrugets dræning af vandløbsnære arealer.

Laksefangst