Mejeriet

Endrup Andelsmejeri ca. 1900

Verdens ældste fungerende andelsmejeri
Ved andelsbevægelsens start i 1880erne, var der også stor interesse i Endrup-området På et møde den 24. marts 1884 begyndte det hele at tage form, og der blev nedsat et byggeudvalg, hvor bI.a. M. Gram, Endrup Mølle var med i.
Mejeriet blev placeret ved Lille Endrup (nær åløbet), og der blev skrevet kontrakt med M. Gram, Endrup Mølle om vandkraft fra mølle-dammen. 18. juli 1884 modtog “Lille Endrup Fællesmejeri”, (som var mejeriets navn), mælk for første gang fra 31 leverandører, der hver havde bundet sig for en 5 års periode. Inden udgangen af samme år var der flere tilmeldte leverandører.
Allerede året efter beslutter man sig for mejeriets første udvidelse, og igen fem år senere udvider mejeriet igen. 1892 går man over til dampkraft som trækkraft, og med damp til varmebehandling af mælken. 1900 og 1911 udbygges mejeriet atter, og 13. september 1952 var der rejsegilde på det nye osteri. 1955 besluttes det at nedbryde det gamle produktionsanlæg, og bygge nyt.
Årene fremafrettet går med udvidelser, modernisering af maskinpark, produktionstilpasning og udvidelser. Regnskabsåret 1944-45 var Ieverandørantallet på sit højeste med 187 leverandører, der leverede 3,4 millioner kg mælk. I 2015 er der 13 leverandører, der leverer lidt over 20 millioner kg mælk
Produktionen er i dag udelukkende osteproduktion, hvor det er de store dagligvarerkæder Som Coop, Dagrofa og Dansk Supermarked, der er kunder. Endrup Andelsmejeri er i dag Danmarks – og Verdens ældste selvstændige andelsmejeri.

Mejeriet