Erhverv

Brugsen 63

Håndværk og butikker
Livet i Endrup var centreret omkring Endrupholm, Endrup Møllekro, mejeriet og Omme skole.

1917 købte Lovise og Kristian Lund sammen med deres to sønner Jens Iver Lund og Jens Jessen Lund Endrupholm. Den var på 175 tdr. land, heraf var 35 tdr. land skov. Samme år startede restaurationen, og familien drev den sammen med landbrug. Det blev en større arbejdsplads. Der var ansat en forkarl, andenkarl, trediekarl og fodermester. Om vinteren stuepige og en køkkenpige. I sommersæsonen var der en kokkepige, en stuepige, en køkkenpige, en servitrice og desuden løs hjælp til søndagen og de store fester.
Landsbyen Endrup voksede langsomt. Ved folketællingen i nov. 1929 boede der 57 personer i Endrup, heri er medregnet tjenestefolk. På nybyggergårdene var det almindeligt at have 1 karl og 1 pige. Ved folketællingen er beboerne på Endrupholm ikke medregnet.
Luftfotoet af Endrup ca. 1950 viser, at byen ikke var vokset. Den bestod stadig af gårdene langs Hovedvejen, Chr. Hansens købmandsforretning, hvor der stadig var gammeldags betjening med disk og et alsidigt sortiment, som var nødvendigt hos en landkøbmand. Til købmandsforretningen var ligeledes en iskiosk. Til højre i baggrunden ligger mejeriet, og til venstre i baggrunden lå Brugsen med en klynge huse. Foran disse ses nogle haver, der var udstykket fra Møllegården. Her havde ejerne med tiden planlagt at opføre helårs-huse. De første huse på dette sted blev bygget i begyndelsen af 1950erne.
Selvom der var betydelig færre indbyggere end i dag, var der flere forretninger. Der var smeden, brugsforeningen, 2 købmandsforretninger, 2 skomagere, den ene havde endog salg af nye sko og gummistøvler, en vognmandsforretning, en elektriker, en murerforretning, indtil 1949 mølleri, barber, 2 cykelforretninger, bageriudsalg, samt mejeriet, kroen og Endrupholm med restauration. Dengang sagde man, at når en købmand havde 10 faste kunder (ejendomme), så ville han klare sig godt. På den tid var der ingen konkurrence fra store butikskæder eller fra de større byer i området f.eks. Esbjerg og Bramming, da alle indkøb foregik til fods eller på cykel.

Iskiosken