Endrupholm

Endrupholm M.Skov

Herregården, der var ved at gå til
Herregården Endrupholm syd for hovedvejen kendes fra 1580, hvor Frederik 2. overdrager Endrupholms jorder til Claus Skeel til Hesselballe. Endrup by bestod på det tidspunkt af 3 gårde, som Claus Skeel overtog sammen med 4 gårde i Vong, 1 i Størsbøl, 4 i Omme, 2 i Hjortkær samt en under Ribe Domkapitel.
Til herregårdens ejere hører bl.a. fam. Krag, Niels Nielsen, fam. Teilmann og fam. Lund. Niels Nielsens enke Anna Stephansdatter overtog gården i 1708, og hendes gravsten er den ældste på V. Nykirkes kirkegård.
I 1742 overgik herregården til Christian Hansen Teilmann, som påbegyndte opførelsen af den nuværende hovedbygning. Denne blev afsluttet af sønnen Thøger Reenberg de Teilmann. Endrupholm bestod nu af en hovedbygning i 2 etager, der via krumme mellembygninger var forbundet til 2 sidebygninger i en etage. December 1913 brændte alle udbygningerne og gården blev udstykket. 1917 blev gården købt af brdr. Lund, som drev gården både som landbrug og senere som restaurant.
I slutningen af dewt 20. årh. skiftede herregården ejere flere gange, alt imedns bygningerne forfaldt.
I 1991 købte Lars Hansen gården og foretog en omfattende restaurering. Nuværende ejer er Johan Hoffmann.
Der er ikke offentlig adgang til hverken parken eller herregården.

Endrupholm